ВАС

ВАС реши: Къщата на Иван Ев. Гешов остава

Върховният административен съд потвърди заповедта на главния архитект на София Здравко Здравков за запазване на къщата на Иван Ев. Гешов (премиер от 1911 до 1913 г.) на бул. „Патриарх Евтимий“ № 7. Съдът призната сградата за единична архитектурно-строителна и художествена недвижима културна ценност с изработването на нов Подробен устройствен план.

С новия план ще отпадне предвиждането на имота за хотел и вграждането на къщата във фасадата му, одобрено през 2004 година.

Със заповед на главния архитект на София Здравко Здравков се създава устройствена възможност за запазване автентичния вид и цялост на една от емблематичните за София сгради от началото на 20-ти век, изградена по проект на архитект Лазаров. Това става възможно след окончателното решение на Върховния административен съд в полза на Столичната община срещу жалба на собствениците на имота, които обжалваха заповедта на главния архитект на Столичната община.

Проектът за нов устройствен план ще бъде съобразен и с изискванията на Общия устройствен план на Столичната община, която е връчила заповед за аварийна консервация на застрашените от унищожаване елементи от фасадата и защитно покритие на къщата на Гешов.