КПКОНПИ

КПКОНПИ внася в съдилищата искове за отнемане на имущества за 522 048,37 лв.

Днес, на заседаниe на Комисията, бяха приети решения за внасяне на искове в окръжни съдилища в страната на обща стойност 522 048,37 лв. В цената на исковете е включен недвижим имот и един автомобил.

Пред Софийски градски съд се претендира сумата от 206 043,80 лв. от Здравко Укалски. Той е с обвинение от прокуратурата за това, че в условията на продължавано престъпление, в съучастие като помагач, е изготвял неистински нотариални пълномощни, които предоставял на друг обвиняем, за да бъдат извършвани документни измами и така е получил без правно основание чуждо движимо имущество в размер на 338 129,14 лв.

В Окръжен съд – Русе се внася иск срещу Светозар Даскалов, на стойност 316 004,57 лв. Обвинението е за участие в организирана престъпна група, създадена с цел извършване на престъпления с наркотични вещества и лихварство.

С решение на КПКОНПИ е установен конфликт на интереси по отношение на Ренета Кръстева, управител на „МБАЛ – Павликени“ ЕООД. Едноличен собственик на капитала на тази болница е Община Павликени, а д-р Кръстева е неин управител от 2010 г. В града работи и Самостоятелна медико-диагностична лаборатория „Медикъл Прециз“ ЕООД – лечебно заведение за извършване на лабораторни, микробиологични, хистологични и други изследвания.

До 2009 г. управител и собственик на лабораторията е била Ренета Кръстева, а след това – нейният баща Никола Кръстев. Лабораторията има сключен договор с НЗОК. От събраните в хода на производството пред КПКОНПИ доказателства е установено, че освен управител на общинската болница, д-р Кръстева е назначена в лабораторията, собственост на нейния баща, като лекар – началник на отделение. Установено е още, че тя, пак като управител на общинската болница, е отдала под наем на дружеството на баща си, в което е назначена и като лекар, помещения в болницата /клинична лаборатория, приемна и санитарен възел/, както и лабораторно оборудване и уреди.

С решението е наложена глоба в размер на 5000 лв., като при влизането му в сила д-р Кръстева следва да бъде освободена от длъжността управител на „МБАЛ – Павликени“ ЕООД.