ссб

ССБ упрекна ВСС в липса на съпричастност и подкрепи полските магистрати

Висшият съдебен съвет (ВСС) за втори път отказва да изрази съпричастност към магистратите в Полша и към останалите европейски съдебни съвети заедно да отстояват независимостта на съдебната власт в държавите, членуващи в Европейската мрежа на съдебните съвети (ЕМСС). Това решение на Пленума на ВСС не се подкрепя от българските съдии. Това се казва в писмо на Съюза на съдиите в България (ССБ) до ЕМСС.

Повод за обръщението на организацията е решението на ВСС от миналата седмица, с което задължи своите представители на Общото събрание на ЕМСС на 28 октомври Драгомир Кояджиков и Стефан Петров да гласуват „въздържал се“ по предложението на Изпълнителния борд на мрежата за изключване на полския Национален съдебен съвет.

В обръщението си ССБ се опитва да обясни защо беше взето решението на ВСС, както и категорично заявява, че то не може да бъде прието за представително за отношението на българските съдии към нарушаването на основни принципи и ценности като независимостта и несменяемостта на съдиите и правовата държава в Полша.

Съгласно действащото българско законодателство в 25-членния ВСС само 6 са членовете, които са съдии, избрани от съдийската общност в преки избори. Пленумът на ВСС има компетентността, както да представлява съдебната власт не само в България, но и извън граница, включително и в ЕМСС, така и да решава общи за съдиите и прокурорите въпроси като отправянето на предложения до президента за назначаване на председатели на Върховния касационен съд и Върховния административен съд и на главния прокурор, управляването на имуществото на органите на съдебната власт, осигуряването на първоначалното и текущото обучение на съдии и прокурори. Съдиите, избрани от съдии за членове на ВСС, противно на утвърдените международни стандарти, нямат мнозинство дори в 14-членната Съдийска колегия на ВСС, която има компетентността да решава въпросите по назначаването, повишаването и дисциплинарната отговорност на съдиите и председателите на съдилища“, отбелязват от ССБ.

От организацията припомнят, че многократно Европейската комисия, Венецианската комисия и Парламентарната асамблея на Съвета на Европа са препоръчвали на страната ни да извърши структурна реформа на съвета като го приведе в съответствие с възприетия стандарт за мнозинство в него на съдиите, избрани от своите колеги. Тези препоръки и до днес не са изпълнени от българските власти, се казва в обръщението.

ССБ посочва, че многократно е посочвал, че структурата на ВСС, според която избираните от парламентарна членове на съвета са равни като брой на избраните от съдебната квота – съдии, прокурори и следователи, и това е една от основните причини за дефицитите в областта на върховенството на правото у нас. От организацията добавят, че няколко пъти е призовавала членовете на настоящия състав на ВСС да подадат оставки, поради системно неизпълнение на конституционно възложените им задължения за администриране на съдебната власт в интерес на гражданите и за защита на съдийската независимост и самоуправление.

Като отчитаме така посочените несъответствия на структурата на българския ВСС с установените на международно ниво стандарти, както и демонстрираните многократно от мнозинството от неговите членове действия, компрометиращи независимостта на съдебната власт, изразяваме позиция, че решението да не бъде подкрепено предложението на Изпълнителния борд на ЕМСС за изключване на създадения след така наречената „реформа“ на съдебната власт в Полша висш съдебен съвет, не отразява действителното отношение на професионалната съдийска общност в България.

Ние сме европейски съдии, зачитаме трайната практика на Съда на Европейския съюз и на Европейския съд за правата човека и няма как да приемем, че Националният съвет на съдебната власт на Полша като начин на създаване и функциониране е независим от политическата власт орган и би допринесъл за изпълнението на целите на Европейската мрежа на съдебните съвети, като неин член“, се казва още в обръщението.

От ССБ настояват членуващите в Европейската мрежа на съдебните съвети да обърнат внимание към вече системното въздържание на мнозинството от членовете на ВСС към общите усилия на останалите съдебни съвети за отстояване на общите стандарти за независимост и добро управление на съдебните власти в Европа.