всс

Съдийската колегия „разреши“ ВСС да участва в европейски проект

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет даде съгласие ВСС да участва в провеждането на проучване сред съдиите за тяхната независимост, в рамките на изпълнението на проект „Независимост, отчетност и качество на правосъдието“ за 2021-2022 г. на Европейската мрежа на съдебните съвети“.

То ще бъде проведено анонимно чрез онлайн попълване на анкета с 21 въпроса от съдиите от държавите членки и наблюдатели на ЕМСС. Съдържание на анкетата е одобрено от Общото събрание на ЕМСС, проведено през месец юни 2021 г.

Проучването сред съдиите за личната им независимост е провеждано три пъти в рамките на изпълнението на проекта, като България е участвала във всички тях. Резултатите от проучването се обобщават за всяка държава и се публикуват като част от окончателния доклад по проекта за съответната година.