избори всс

Общата избирателнаактивност на съдиите към 15.00 часа е 25,39%

Към 15.00 ч. чрез системата за електронно гласуване през интернет своя глас са дали 524 съдии, или 29,41 % от заявилите желание за дистанционно гласуване. С хартиени бюлетини на място в Съдебната палата са упражнили правото си на вот 35 съдии, което е 8,33 % активност. Общата избирателна активност е 25,39 % като са гласували 559 съдии.

Следващата информация за избирателната активност на съдиите ще бъде обявена в 18.00 ч., когато се очаква да приключи изборният ден.

Системата за електронно гласуване не предвижда възможност за генериране на данни относно начина на гласуване и е ограничена за достъп в интернет от мрежи, извън територията на България. Гаранциите за тайната на вота при електронното гласуване са детайлно разписани в чл. 50 – чл. 54 от Правилата за провеждане на избори за членове на ВСС от съдиите, прокурорите и следователите. Системата не предоставя информация за самоличността на избирателите, не се записват и не се съхраняват данни, кой избирател как е гласувал и с какъв код. Достъпът до системата автоматично се блокира при пет последователни грешни опита. Един избирател може да гласува само веднъж в рамките на изборния ден. Системата е ограничена и за достъп до интернет мрежи, извън територията на България.

Изборният ден се излъчва в реално време на сайта на Висшия съдебен съвет в раздел: „Онлайн“, а чрез Единния информационен портал за електронно правосъдие може да се проследи в реално време и електронната избирателна активност.