Детска площадка

След проверки ВАП констатира много нарушения по детските площадки

Върховна административна прокуратура се самосезира по медийни публикации за инцидент с дете, което пострада от футболна врата.

С цел обезпечаване живота и здравето на хората, от ВАП бе създадена организация, в резултат на която от териториалните прокуратури започнаха проверки по спазване изискванията на наредбата за условията и реда за устройството и безопасността на площадките за игра в цялата страна и начините на осъществяване на контрол по тази наредба от кметовете на общини.

Според докладите на контролните органи, основните нарушения, констатирани по време на проверките, са свързани с поддържането на площадките за игра, привеждането им в съответствие с изискванията за безопасност, липсата на изготвен план за безопасност. Не се извършват и периодичен /по функционирането и стабилността на съоръженията за игра/ и годишен контрол /на общото ниво на безопасност на площадката за игра/ прегледи. Не се съставят доклади за резултатите от проведени проверки. Именно поради липса на системно обследване на площадките за игра се достига до тяхното конструктивно изменение /наличие на счупени и изменени, нуждаещи се от ремонт или подмяна съоръжения/, което създават риск от нараняване.

Досега са проверени над 7000 площадки в страната. Много от тях не са били приведени в съответствие с изискванията на Наредба № 1. За констатираните нарушения от териториалните прокуратури са изготвени общо 152 броя предложения по Закона за съдебната власт с оглед предприемане на мерки за премахване, възстановяване и обезопасяване на съоръженията в местата за игри.