учение БА

61-ва Стрямска бригада получава сертификат за бригада тежък тип

Продължава подготовката за сертификацията на втори механизиран батальон от 61-а Стрямска механизирана бригада. От днес до 15 октомври предстои провеждането на тактическо учение „Мирен страж 21” за сертифициране на втори механизиран батальон като формирование от състава на пехотна бригада тежък тип.

В хода на подготовката от 4 до 10 октомври на учебен полигон „Корен“ се проведоха тактически учения с бойни стрелби на формирования от състава на 1-ви, 2-ри, 3-и механизиран батальон и самоходен артилерийски дивизион от 61-а Стрямска механизирана бригада. Те бяха под ръководството на командирите на батальони и дивизион, с което завърши етапът на подготовка на ниво рота/батарея.

Отработените задачи бяха свързани с развръщане на маневрените формирования и формированията за бойна поддръжка, организиране на бойните действия и взаимодействието с местността, управление на подчинените формирования при водене на отбранителни и настъпателни бойни действия. Действията на маневрените формирования бяха поддържани от самоходните минохвъргачни батареи и смесените противотанкови взводове на съответните батальони.

Ученията преминаха при добра организация, а поставените цели бяха постигнати напълно. Военнослужещите показаха висока мотивация и демонстрираха способности за изпълнение на поставените задачи в условия, близки до реалните.