съд плевен

ОП – Плевен посрещна чуждестранни обвинители по програма на Европейската мрежа за съдебно обучение

Окръжна прокуратура – Плевен бе домакин на посещение на двама прокурори от Кралство Испания и един прокурор от Република Румъния по Програма за краткосрочни стажове на европейски магистрати, организирана от Европейската мрежа за съдебно обучение (ЕJTN).

По време на престоя им в град Плевен чуждестранните гости проведоха серия от интензивни работни срещи в Окръжна прокуратура-Плевен, Районна прокуратура-Плевен, съдилищата от съдебния район, ТД на ДАНС-Плевен и ОД на МВР-Плевен. В рамките на програмата бяха организирани и проведени и посещения в Затвора-Белене и Апелативна прокуратура-Велико Търново.

Магистратите от Кралство Испания и Република Румъния се запознаха в детайли с работата на българската прокуратура, наказателно правораздаване и с дейността на разследващите органи. Много ползотворни бяха създадените контакти с плевенските прокурори, следователи, съдии, полицаи, разследващи органи и служители от сектора за сигурност. Беше обменен ценен опит, който ще спомогне за по-добрата работа и по-добрите международни контакти на прокурорите от региона.

Чуждестранните гости посетиха Апелативна прокуратура – Велико Търново и проведоха среща с магистрати. При визитата си имаха възможност да се запознаят с богатите исторически, културни традиции и забележителности на град Плевен и град Велико Търново.