вкс

Общото събрание на съдиите от ВКС и ВАС прие допълнения в правилата за избор на съдии за Конституционния съд

Общото събрание на съдиите от Върховния касационен съд (ВКС) и Върховния административен съд (ВАС) прие допълнения в Правилата за провеждане на избор за съдии в Конституционния съд на Република България. Събранието беше проведено чрез видеоконферентна връзка между съдебните палати на двете съдилища. Допълненията в правилата се налагат поради пандемичните ограничения, наложени в страната.

На обсъждане бяха подложени три варианта за гласуване за избор на съдии за Конституционния съд. От присъстващите общо 143 съдии от двете върховни съдилища 98 избраха този вариант, при който ще се гласува присъствено и последователно – първо в Съдебната палата, в която се помещава ВКС, а след това в Съдебната палата, в която се помещава ВАС. Членовете на комисията ще присъстват на гласуването в двете сгради.

Предстои председателят на ВАС и и. ф. председател на ВКС да насрочат дата за провеждане на Общо събрание на съдиите от ВКС и ВАС за избор на един съдия за Конституционния съд на Република България.