конституционен съд

КС отказа да изслуша Кирил Петков по делото за двойното гражданство

Конституционният съд (КС) е приел доказателствата по казуса с двойното гражданство на бившия служебен министър на икономиката Кирил Петков. Днес решение не се очаква, а е предвидено само обсъждане и приемане на документи, свързани с предмета на делото. Същевременно Конституционният съд отказа да изслуша Петков по делото за двойното му гражданство. Съдът се мотивира, че като заинтересовани страни могат да се конституират – при това при определени хипотези, само действащ народен представител и  действащ президент и вицепрезидент.

Отхвърлено е било и искането на Петков по делото за гражданството му да се изиска становище от експерт по международно публично право. Приети са били поредица от документи, сред които и удостоверението от Канада, което е посочено, че Кирил Петков не се счита за неин гражданин от 20 август тази година.

Съдът няма срок, в който да обяви решението си, но очакванията са това да стане преди изборите на 14 ноември. Образувайки делото, съдът поиска документи от президента, министерствата на правосъдието и на външните работи и от самия Кирил Петков.