конституционен съд

Мярка за неотклонение – само в присъствието на обвиняемия!

Явяването на обвиняемия пред съда за вземане на мярка за неотклонение задържане под стража в досъдебното производство изисква физическо изправяне пред съд. Това разбиране е споделил Конституционният съд в свое Решение № 13 по КД № 12/2021 г.

Становища и правни мнения в същия смисъл по делото са дали президентът на Република България, Висшият адвокатски съвет, Съюзът на юристите в България, Българският хелзинкски комитет и проф. д-р Добринка Чанкова.

В становищата и правните мнения от тази група се приема, че физическо явяване (изправяне) пред съд и незабавният съдебен контрол са изключително важни изисквания на международното право за гарантиране на правата на човека. Излага се, че изпълнението на тези изисквания дава възможност на независимия съд за преценка на законосъобразността на задържането. Поддържа се, че опосреденото от видеоконференция участие на обвиняемия в делото препятства възможността на съда да изследва дали задържаното лице е било малтретирано и какви са били последствията от малтретирането върху законосъобразността на задържането му.

Споделя се доводът, че оспорената разпоредба противоречи на чл. 30, ал. 1 от Конституцията поради това, че ограничава недопустимо правото на задържаните по наказателно обвинение лица на непосредствено физическо изправяне пред съд.

Докладчик е съдия Павлина Панова, а делото е образувано по искане на омбудсмана Диана Ковачева за установяване на противоконституционност на разпоредбата на чл. 64, ал. 2, изр. второ от Наказателно-процесуалния кодекс (НПК).