ВСС

Институционална подкрепа за съдия Емил Дечев от СГС

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет изрази институционална подкрепа към Емил Дечев – съдия в Софийски градски съд, по повод Сигнал от Управителния съвет на Съюза на съдиите в България по реда на Механизма за действие на Съдийската колегия на ВСС в случаи на засягане на независимостта и/или опит за оказване на натиск върху съдиите и съда. Колегията се противопоставя на поредния опит за намеса в независимостта на съдиите и оказване на натиск върху съдия чрез обиди, клевети, внушения за липса на професионализъм и безпристрастност при упражняване на правораздавателната дейност, в медийни публикации.

Съдийската колегия апелира медиите и журналистите да проявяват дължимото уважение към честта и достойнство на магистратите, както и да спазват дължимите професионални стандарти при отразяване на дейността на съдебната власт.