вас адвокати

Председателите на адвокатските съвети се срещнаха с ръководството на ВАС

Работна среща с председателите на адвокатските съвети от страната организира Висшият адвокатски съвет. Документалната комуникация между ВАдвС и адвокатските колегии беше една от основните теми, като беше подготвена и презентация на системата за електронно управление на документи DocuWare. Председателите на няколко адвокатски колегии вече изявиха желание да ползват представената система.

В срещата участваха председателят на ВАдвС д-р Ивайло Дерменджиев, зам.-председателят Ина Лулчева и главният секретар Ели Христова. Беше обсъдено и създаването на Консултативен председателски съвет, който да се състои от всички председатели на адвокатските колегии от страната.

Висшият адвокатски съвет даде зелена светлина на идеята със свое решение. Предвижда се основната дейност на Консултативния председателски съвет да е концентрирана в даване на становища и различни предложения, свързани с цялата адвокатура.

Според Ивайло Дерменджиев чрез този помощен орган ще се осъществява непрекъсната и ефективна връзка с колегиите от страната. За нас е естествено и нормално основните теми в работата на Висшия адвокатски съвет да се задават именно от колегиите в страната, добави той. Молбата ни е именно чрез вас да получаваме информация за различни проблеми по места, които да решаваме заедно, обърна се към участниците Ина Лулчева – зам.-председател на ВАдвС.

Съгласно решението на Висшия адвокатски съвет съм длъжна, като негов главен секретар, да ви изпращам дневния ред в едноседмичен срок преди провеждането на всяко заседание, включително с всички материали и предлаганите проекто-решения по дневния ред, допълни Ели Христова.