медиация

Медиаторите към ОС-Враца участваха в дискусия за бъдещето на семейната медиация

Двамата медиатори към Окръжен съд-Враца Никола и Мариета Живкови се включиха в кръгла маса на тема „Бъдещето на семейната медиация в България и Европа“. Дискусията се проведе онлайн и в нея взеха участие съдии, адвокати и медиатори от България, Италия, Франция, Белгия, Испания и Гърция. Организатор на събитието бе Европейското сдружение „Магистрати за медиация“ и неговата българска секция.

За семейната медиация в България говори адвокат Свилена Димитрова. В своето изказване тя подчерта, че на гражданите трябва да се покаже, че този способ за решаване на споровете може да спаси отношенията в едно семейството и да го предпази от развод. За бъдещето на семейната медиация говори и съдия Александър Ангелов от София, като акцентира върху създадените Центрове по медиация към съдилищата в страната. В дискусията с изказвания се включиха също съдия Моника Валети от Италия, бившият съдия и настоящ семеен медиатор от Франция Хелена Гебхардт и съдия Анна Гонгора от Париж, както и съдия Мари-Франсе Карлиер от Белгия.

„Хелена Гебхардт подчерта, че във Франция семейната медиация е законово подкрепена, изпреварвайки в значителна степен страните от Европейския съюз. Тя много обстойно разясни работата на медиаторите в сферата на семейните отношения в тази страна. От съдията по семейни спорове Мари-Франсе Карлиер научихме, че в Белгия съдиите силно популяризират медиацията. Адвокатите там имат задължението да обясняват на своите клиенти за този вид процедура при разрешаването на спорове.

Представени бяха и реални казуси, които са били решени чрез семейна медиация. Всичко по време на дискусиите за нас беше интересно и практически полезно. Благодарим на Врачанския окръжен съд, че ни покани да вземем участие в този форум“, коментираха двамата медиатори към Окръжен съд-Враца.