Съд Велико Търново

Във Велико Търново съдят мъж за престъпление против данъчната система

Окръжна прокуратура – Велико Търново внесе в съда обвинителен акт срещу управител на търговско дружество за престъпление против данъчната система. Обвинението срещу В. А. е за това, че във Велико Търново, при условията на продължавано престъпление, (като посредствен извършител, чрез М. Й. – невиновно лице), в качеството на представляващ и управляващ търговско дружество, е избегнал установяването и плащането на данъчни задължения по ЗДДС и ЗКПО на дружеството, в особено големи размери. Данъчните задължения са на обща стойност 98 943,73 лв., като от тях 73 564,36 лв. са дължим данък върху добавената стойност и 25 379,37 лв. дължим корпоративен данък.

Деянието обвиняемият извършил, като потвърдил неистина в подадени по реда на ЗДДС пред ТД на НАП-Велико Търново от името на дружеството справки – декларации, използвал документи с невярно съдържание – дневници за покупки, в които били отразени неполучени в действителност от дружеството доставки от други търговски дружества, и приспаднал неследващ се данъчен кредит по фактури за неполучени в действителност от дружеството облагаеми доставки.

Предстои насрочване на делото за разглеждане от съда.