еврооперация

330 ареста по време на Дните на съвместни действия в целия ЕС

МВР и Агенция „Митници“ проведоха действия на територията на страната в рамките на мащабната операция срещу нелегалната имиграция и трафика на наркотици и оръжия в Югоизточна Европа.

Испания, подкрепена от Европол, координира общоевропейските дни за съвместни действия, насочени към нелегалната миграция, трафика на наркотици и на огнестрелни оръжия. Операцията бе проведена между 15 и 18 септември 2021 г. с участието на широк кръг правоприлагащи органи, включително полиция, имиграционни агенции и агенции за граничен контрол от 27 държави (17 държави членки на ЕС – Австрия, България, Германия, Гърция, Дания,  Испания,  Италия, Люксембург, Малта, Нидерландия, Португалия, Румъния, Словения, Унгария, Франция, Хърватия, Швеция, и 10 нечленки). Дните на съвместни действия EMPACT бяха подкрепени от Евроюст, Frontex, INTERPOL и други международни организации. Създаденият в Европол оперативен център улесни обмена на информация между участващите страни и осигури аналитична подкрепа на терен на оперативните работници.

Оперативните действия бяха осъществени главно на територията на Югоизточна Европа, като държави от цяла Европа участваха с обмен на разузнавателна информация и оперативни действия на национално ниво. Действията, в които на терен се включиха близо 11 000 служители, доведоха до 330 ареста за различни престъпления, включително трафик на наркотици, улесняване на нелегалната имиграция, измами с документи и трафик на огнестрелно оръжие. В резултат на разследванията са разкрити редица престъпни деяния, както свързани с улесняване на нелегалната имиграция, така и съотносими към нея правонарушения, като например визови измами. След съгласуваните действия правоохранителните органи са започнали 37 нови разследвания.

В хода на операцията са проверени 33 418 души и 22 605 превозни средства; претърсени са 724 локации и са иззети 154 огнестрелни оръжия (65 пистолета, 86 пушки и автомати, 3 газови аларми), 57 ръчни гранати и експлозиви, 2125 боеприпаса, 719 кг канабис и 920 канабисови растения.

По време на Съвместните дни за действие „Югозападна Европа“ 2021 на територията на България усилията бяха насочени срещу нелегалната миграция, трафика на наркотици и на огнестрелни оръжия. Засиленият контрол по външните граници на ЕС включваше извършване на проверки на принципа на анализ на риска на база рискови показатели, предоставени от аналитичен проект „Оръжия и експлозиви” на Европол. В операцията се включиха служители на главните дирекции в МВР „Борба с организираната престъпност“, „Гранична полиция“ и „Национална полиция“ и представители на Агенция „Митници”. За координиране на действията и обмен на информация с партниращите държави в дирекция „Международно оперативно сътрудничество“ – МВР бе създадено национално контактно звено. В рамките на засиления полицейския и митническия контрол сформираните екипи извършваха проверки по рисковите показатели, разработени от Европол, на преминаващите хора и моторни превозни средства през наземни и черноморски ГКПП.

В хода на съвместната полицейско-митническа операция на територията на страната са проверени 7423 души и 3775 МПС, като 9 превозни средства са задържани. Претърсвания са извършени в 9 помещения. Иззети са 9 неистински документа за самоличност, 40 000 лева и 2320 г злато. Задържаните за участие в престъпления, свързани с незаконна миграция са 145. По установените случаи са образувани 21 досъдебни производства.

През 2010 г. Европейският съюз установи четиригодишен политически цикъл, за да осигури по-голяма приемственост в борбата срещу сериозната международна и организирана престъпност. През 2017 г. Съветът на ЕС реши да продължи политическия цикъл на ЕС за периода 2018-2021 г. Той има за цел да се справи с най-значимите заплахи, каквито са организираната и тежка международна престъпност за ЕС. Това се постига чрез подобряване и засилване на сътрудничеството между съответните служби на държавите членки на ЕС, институции и агенции, както и държави и организации извън ЕС, включително частния сектор, когато е уместно. Улесняването на нелегалната миграция, трафикът на наркотици и незаконният трафик на огнестрелно оръжие са сред приоритетите за политическия цикъл.

Операцията е продължение на предшестващи дейности на партньорите по ЕМРАСТ – Огнестрелни оръжия от предишни години в рамките на оперативната дейност и се организира ежегодно. Ръководител на оперативната дейност е Кралство Испания, а Република България е съръководител.

Република България работи активно в Европейска мултидисциплинарна платформа срещу заплахите от престъпността/„Огнестрелни оръжия“ през новия политически цикъл 2018- 2021 г. на Европейския съюз чрез експерти, които участват при изготвянето на оперативните планове за действие, както и създават организация за тяхното изпълнение в страната. По своята същност този проект представлява първата по рода си инициатива на координирани действия срещу заплахите в различни области, провеждани в Европейския съюз със съдействието на Европол и участници от различни държави членки със стратегическо въздействие.