Висш съдебен съвет

ВСС е напът да закрие още 5 районни прокуратури

Пленумът на Висшия съдебен съвет разгледа решението на Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет, с което се предлага да бъдат закрити районните прокуратури в градовете Етрополе, Ихтиман, Пирдоп, Своге и Сливница, които са в района на Окръжна прокуратура – София и да бъдат разкрити териториални отделения, съответно Териториално отделение в град Етрополе към Районна прокуратура – Ботевград, Териториално отделение в град Пирдоп към Районна прокуратура – Елин Пелин, Териториално отделение в град Своге към Районна прокуратура – Костинброд, Териториално отделение в град Сливница към Районна прокуратура – Костинброд и Териториално отделение в град Ихтиман към Районна прокуратура – Самоков.

На основание Закона за съдебната власт, министърът на правосъдието – проф. Янаки Стоилов, е изразил несъгласие с предложението на Прокурорската колегия на ВСС, относно закриването и трансформирането на Районна прокуратура – Своге и Районна прокуратура – Сливница в териториални отделения и не съгласува решението на Прокурорската колегия в тази му част, като предложи същите районни прокуратури да бъдат запазени като самостоятелни прокуратури и Районна прокуратура – Костинброд да не се трансформира в Териториално отделение на Районна прокуратура – Сливница.

Пленума на Висшия съдебен съвет, след проведено обсъждане прие решение, с което становището на министъра на правосъдието да бъде изпратено на Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет за ново обсъждане тази част от решението.