Темида

Съдът в Павликени отхвърли измислен иск за 25 000 лева

Районният съд в Павликени отхвърли иск, предявен от трима ищци, в размер на 25 000 лева срещу мъж, за когото в своя жалба те твърдят, че им е длъжник. В исковата си молба претендиращите заявяват, че той трябва да им върне съответно 9500, 9000 и 6500 лева, като сумите били дадени на 25 май 2018 г., а борчът трябвало да бъде погасен до юни 2019 г., сочи вестник "Борба".

„Ответникът в депозирания по делото писмен отговор оспорва основателността на иска и възразява, че процесните договори за заем не са сключвани. Той оспорил и представения документ „разписка“, който не носи подписи на ищците. Лицето твърди, че документът не е подписван и от самия него. Счита, че със събраните по делото доказателства е установена манипулация на подписа на приел сумата и на полагане на текста на самата разписка след подписа на ответника“, пише в становището на магистратите.

За изясняване на истината по делото е допусната първо графологична, а след това и тройна съдебно-графическа експертиза относно автентичността на подписа върху разписката над името на ответника. „За установяване на спорното обстоятелство дали подписът е положен върху празен лист, а печатният текст е нанесен по-късно, по делото бе възложена съдебна технико-документна експертиза. Вещото лице е провело изследване на документа с няколко технически средства – тринокулярен стерео-видеомикроскоп, монокулярен лабораторен видеомикроскоп, видеоспектрален анализатор и други. Установено е, че нарушаването на целостта на листа е в резултат на натиск върху хартията и странични движения като канцеларска гума върху хартия“, се казва още в съдебното решение.

При щателното изследване на единственото приложено доказателство по делото се оказало, че е отпечатано чрез лазерен монохромен принтер с черен цвят на тонера, като не се установяват следи от зацапване, типични при неизправна или непълна тонер касета, но са налице необичайно голямо количество тонерни частици, разпилени из целия документ.

„От обсъдените експертни заключения по делото бе установено, че подписът, положен от ответника, действително е негов. Съдът обаче намира, че не е доказано, че разписката е съставена от ответника по делото и че същият се е подписал под текст, удостоверяващ получаването на сумите от тримата ищци. По същия начин не може да се вмени като волеизявление на ответника поемането на задължение за връщане на сумите на посочените падежи, както и на всички останали обстоятелства, удостоверени с този свидетелстващ документ, чиято вярност бе опровергана в хода на процеса“, пише в съдебния акт.

Така магистратите са отхвърлили предявените искове като неоснователни и недоказани, тъй като не е установено съществуването на заемни правоотношения между всеки от ищците и ответника с посочените в исковата молба параметри. „Не се доказа предаване на заемните суми, поемане на задължение за връщане“, пише още в решението на Темида.

Съдът е постановил тримата ищци да заплатят на ответника пълния размер на направените по делото разноски в размер на 2400 лв., от които 1300 лв. за адвокатско възнаграждение и 1100 лв. за експертизи. Така тримата, претендиращи крупните суми, трябва да броят на посочения за длъжник по 800 лв.

Решението подлежи на обжалване пред Окръжния съд във Велико Търново.