Висш съдебен съвет

Съдийската колегия не избра председател на Районен съд – Левски

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет с 4 гласа „За“ и 8 гласа „Против“ не избра Диана Мицканова – прокурор в Специализираната прокуратура за „административен ръководител – председател“ на Районен съд – Левски. Нейната кандидатура не е подкрепена и от Общото събрание на съдиите при Районен съд – Левски, проведено на 16 юли тази година.

Прокурор Мицканова е единствени кандидат в изборната процедура, има над 14 години юридически стаж в органите на съдебната власт като прокурор и в продължение на пет последователни съдебни години от 2015 г. до 2020 г. е постоянен преподавател в НИП по наказателно право и процес на кандидатите за младши прокурори.