Висш съдебен съвет

Прокурорската колегия на ВСС взе отношение по две дисциплинарки

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет прие за сведение заповед на административния ръководител на Районна прокуратура – Плевен, с която е обърнато внимание на Илия Иванов – прокурор в Районна прокуратура – Плевен и заповед на административния ръководител на Районна прокуратура – Ловеч, с която, на същото основание, е обърнато внимание на Бойко Василев– прокурор в Районна прокуратура – Ловеч.

Заповедите ведно с решенията на Прокурорската колегия ще бъдат приложени към кадровото дело на двамата прокурори.