Висш съдебен съвет

Наградиха следовател от НСС

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет на основание ЗСВ поощри Николай Дешев – следовател в Национална следствена служба, с отличие „Личен почетен знак първа степен – златен“ и парична награда за проявен висок професионализъм, безупречно и образцово изпълнение на служебните задължения и високи нравствени качества.

Следовател Дешев е освободен от длъжност поради навършване на 65-годишна възраст.