детско полицейско управление

Обучителен лагер за доброволците от Детско полицейско управление – Пазарджик

Обучителен лагер за доброволците от Детско полицейско управление – Пазарджик се състоя в района на велинградското село Юндола и се проведе в рамките на Национална превантивна програма.

В организирания лагер участваха 56 ученици-доброволци от Детско полицейско управление при ОДМВР- Пазарджик от Пазарджик, Белово, Пещера, Панагюрище и Велинград. С помощта на представители на туристическо дружество „Незабравка“ в Септември децата придобиха знания и умения за ориентиране в природна среда, тактики за ходене при дълги разстояния, при планински преходи, начини за построяване на заслони от налични материали, сглобяване и разглобяване на палатки.

Учениците участваха в практически занятия и с доброволци от сдружение „Планинско спасяване“- Пазарджик и научиха правилата за безопасно поведение в планината, оказване на долекарска помощ, пренасяне на пострадал в планински условия, дори и да правят различни видове алпийски възли. Обучители от Учебно-опитно горско стопанство „Георги Аврамов“ предадоха на доброволците знания за спецификата на живота в гората и на нейните обитатели. В програмата бяха включени състезателни и  спортни игри с елементи от проведените занятия, йога практика и зумба, както и задължителното за всеки лагер – ежедневна гимнастика, лагерен огън и вечери на талантите.

С провеждането на лагера в с. Юндола приключи първата обучителна година за децата – доброволци по Национална превантивна програма „Детско полицейско управление“-2021 година.