спецсъд

Янаки Стоилов предлага закриване на специализираното правосъдие

Екипът на служебният министър на правосъдието Янаки Стоилов предлага да бъдат закрити Специализираният съд и прокуратура. Предложението последва анализ на министерството за спецправосъдието от създаването му досега.

Предложението се основава на анализ на дейността на спецструктурите от създаването им през 2012 г. То отчита и статистиката на влезлите в сила присъди по дела от компетентността на спецправосъдието, каза заместник – правосъдният министър Мария Павлова. "Считаме за недобра практика дела, които са подсъдни или на обикновен районен съд, или на съответния окръжен съд, внесени за ОПГ, да приключват или с напълно оправдателна присъда или частично оправдателна и осъдени за вторични престъпления".

Ръководствата на двете специализирани съдилища се оплакали от прекаленото разширяване на кръга от престъпления, подсъдни от спецсъда. Затова предложението, което е мотивирано в работен доклад, е да се огледа кои престъпления точно да бъдат подсъдни на специализираното правосъдие, а то да се осъществява в пет центъра в страната – това са петте апелативни района – София, Пловдив, Варна, Бургас и Велико Търново, окръжните съдилища там да бъдат първата инстанция, а апелативните да са втората. Третата си остава, както и досега, Върховният касационен съд.

Стоилов изрази очакване, когато започне обсъждането на законопроекта в тази посока, внесен от „Демократична България“, да бъдат взети под внимание именно тези предложения на правосъдното министерство.