Янаки Стоилов

Готвят значителни промени в редица закони, махат спецсъда

Министърът на правосъдието проф. Янаки Стоилов заяви, че се подготвят някои промени в правосъдното министерство. "Първото предложение е за промени в Закона за българското гражданство, така че да се премахне инвестиционното гражданство. Във връзка с това съм изпартил искане до Държавна агенция "Национална сигурност" да направи проверка за последните няколко години за това основание", каза на брифинг проф. Янаки Стоилов.

"Другата промяна е Фонд затворно дело. То се превръща в административна структура към Главна дирекция "Изпълнение на наказанията". Има идея да се подобрят условията в затворите, да се осигурява заетост на лишените от свобода, както и да се подобри качеството на храната", каза още Стоилов. "Издал съм Заповед за извършване на проверка от Инспктората на министъра на правосъдието. Става дума за стопанисването на имоти, които са към предприятието в района на Варна. Има договори, които вече са изтекли преди няколко години, но средства не са постъпвали в Министерството на правосъдието", заяви правосъдният министър.

Стоилов посочи, че има идея за закриване на Спецпрокуратурата и Спецсъдът, тъй като имало „лоши практики“. "Под "лоши практика" имам предвид, че много от обвиненията влизат като организирани престъпни групи (ОПГ), а след това изходът се оказва, че такива липсват. Не всяка престъпна дейност изисква специализиран ред", каза още Стоилов. Той се позова на това, че много дела, които били внесени за ОПГ (Организирана престъпна група), но накрая приключват или с оправдателна присъда или с друг вид присъда –  за кражби, дела, за които хората са подсъдни или в Районен или в Окръжен съд.

Относно Бюрото за защита на свидетели, Стоилов разясни, че то: "Трябва да се върне към първоначалната си дейност – за лица, застрашени в рамките на наказателно разследване. В момента по един ред се защитават прокурори, а по друг съдиите, а тази дейност трябва да бъде ръководено от едно и също място. Идеята не е да се създава паралелна НСО структура".