Министерски съвет Виолета Комитова

Финансовият министър: Колосална е сумата несъбрани налози от хазарта

Общата несъбрана сума от хазарт е 556 872 283 лева и 136 236 978 лв. лихви. Това посочи служебният министър на финансите Асен Василев, който отговори в рамките на парламентарния контрол на въпрос каква част от несъбраните около 700 млн. лева от хазарт са събрани по съдебен ред към 30 юни 2021 г. По думите на служебния министър това е колосална сума. Василев добави, че днес излиза официално доклад на Агенция "Държавна финансова инспекция", където констатацията е, че от предоставените документи на финансовата инспекция не се е установил от страна на Държавната комисия по хазарта да е прилагана посочената административно-наказателна разпоредба. "Т.е. не са си търсили парите", уточни Василев.

Освен това за проверявания период е налице заплащане на по-малък от дължимия размер на таксата от организаторите на хазартни игри, вследствие на решенията на Държавната комисия по хазарта, с които са утвърдени правилата им. "Т.е. не само, че не са си търсили парите, но има активни действия, които са позволили тези пари да не бъдат търсени и да не бъдат събрани", коментира още служебният финансов министър. Той допълни, че това е предоставено на прокуратурата.

Събраните пари от хазарт са 34 105 155 лв., от които 12 млн. лева все още не са напълно разпределени, тъй като се обжалват. Отделно, има решение на съда, с което от 261 164 891 лв. и лихва в размер на 67 717 779 лв. Съдът на първа инстанция е потвърдил 241 458 802 лв. Т.е. към момента имаме 34 млн. събрани и 241 млн. потвърдени от първа инстанция от съда в процес на обжалване, посочи Василев.