ВЕИ

БОРКОР пита БАН за цените на ВЕИ-та

Центърът за борба с корупцията БОРКОР ще търси помощ от експерти от Централната лаборатория по слънчева енергия и нови енергийни източници на БАН, за да изготви нова методика за изчисляване на зелената енергия. Антикорупционното звено се е заело да анализира начина на формиране на цената на енергията от възобновяеми енергийни източници (ВЕИ), чийто ток се изкупува на едни от най-високите цени, пише в. "Сега".

Целта на проекта е да изследва и посочи онези правни норми, правила и процедури, които създават възможности за развитие на корупция на различни административни равнища, финансово-икономически нарушения, влошаване на бизнесклимата, упражняване на икономически натиск, насърчаване на нелоялна конкуренция и злоупотреба с монополно положение, се казва в съобщението на институцията.

Според БОРКОР методиката за изчисляване на цената на зелената енергия не съществува като самостоятелен алгоритъм в рамките на действащата законова и нормативна уредба в сектора на енергетиката, а е налична под формата на множество разпоредби, които се прилагат и важат за всички производители на електроенергия. Досега работата по проекта е констатирала слаби места. Екипът на БОРКОР е установил, че има допълнителни проблеми в начините на определяне на цената, което ще наложи разширяване на обхвата на проучването.