награден прокурор

Отличия за прокурор Димитър Арнаудов по повод пенсионирането му

Прокурор Димитър Арнаудов от Окръжна прокуратура-Шумен бе удостоен с отличие плакет „Прокуратурата на Република България“ и грамота за проявен висок професионализъм и отлично изпълнение на служебните задължения в цялостната му работа. Наградите бяха връчени на магистрата пред целия колектив на Шуменската окръжна прокуратура по повод оттеглянето му в пенсия.

По предложение на Административния ръководител – окръжен прокурор Маргарита Георгиева, Прокурорската колегия на ВСС също поощри прокурор Арнаудов с отличие „Личен почетен знак първа степен – златен“ и парична награда.

Димитър Георгиев Арнаудов завършва специалност „Право“ в Софийски университет „Свети Климент Охридски“ през 1991 година и е в системата на прокуратурата от май 2006 година, като професионалното му развитие започва с длъжността „прокурор“ в Районна прокуратура – Нови пазар.

От 15 февруари 2010 г. и до настоящия момент е прокурор в Окръжна прокуратура-Шумен. Последователно е заемал длъжностите – следовател към РДВР – Шумен, адвокат при Шуменска адвокатска колегия и следовател в Окръжна следствена служба-Шумен.

Общият юридически стаж на прокурор Димитър Арнаудов е над 31 години, от които 21 години и 9 месеца в органите на съдебната власт.