Кирил Петков диплома

Надзорният съвет на ББР ще даде на обвинението кредит за 100 милиона

Надзорният съвет на ББР ще даде на прокуратурата кредит за 100 милиона. Това стана ясно по време на изказването на икономическия министър Кирил Петков пред депутатите. Преди това министър Петков отново изтъкна, че ББР е създадена, за да подпомага развитието на малкия и среден бизнес. „Банката е раздавала големи кредити на определен кръг от фирми, извън закона за ББР. 20-те най-големи кредита покриват 90% от средствата на банката. Говорим за над 2 милиарда лева. Средният размер на дълга е 80 милиона”, обясни министър Петков.

Оправданието за раздаваните големи кредити било, че те са печеливши за банката. „Виждаме обаче, че за 2020 година загубите са за 130 милиона, а за първите 6 месеца на тази година – загубата ще е близо 100 милиона”, каза Петков.

Министърът даде пример с три кредита, а за единия каза, че отива на прокурор. „Има едно дружество, което изпитва затруднение. Но това дружество има много хубав актив – недвижим имот. Този актив може и да изплати сумата, ако се продаде, ако дружеството влезе в неизпълнение на кредита. Тогава обаче идва външен консултант, привлечен от управителите на банката. Този консултант казва как  да се преструктурира заема. Разделя дружеството на 2 – едното поема хубавия актив, другото – не. По-голямата част от заема отива в дружеството, което няма хубавия актив. Така добрата дъщерна компания не покрива по никакъв начин риска на лошата”, обясни Петков.

„В момента Надзорът събира данни и ще го вкара в прокуратурата. Това е преструктуриране на риска”, каза Петков.