ек

Брюксел пак се загрижи за безопасността на потребителските кредити

На 30 юни 2021 г. Европейската комисия предложи да бъдат преразгледани два набора от правила на ЕС с цел укрепване на правата на потребителите в свят, преобразен от цифровизацията и пандемията от COVID-19. Комисията укрепва своята предпазна мрежа за потребителите в ЕС, например като гарантира, че опасните продукти се изземват от пазара или че офертите за кредит се представят на потребителите по начин, който е ясен и лесен за четене чрез цифрови устройства.

С предложението се актуализират действащата Директива относно общата безопасност на продуктите и правилата на ЕС за потребителските кредити с цел да се защитят потребителите.

Подробна информация се съдържа на следния линк: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/bg/ip_21_3242