министерство на туризма

Властта погва сивия сектор при превоз на малки туристически групи

Екипът на служебния министър на туризма постави началото на законодателна инициатива, с цел регламентиране на превоза на малки туристически групи в превозни средства тип 8+1 и изсветляване на този сив сектор, превърнал се в нерешим проблем през годините. И досега многобройните нерегламентирани превози поставят туроператорите и хотелиери в ситуацията на нарушители и бизнесът се нуждае от правилната му регулация. През последните два месеца бяха проведени четири работни срещи – една на ниво министри и три – на ниво заместник-министри и експерти, в тясно сътрудничество между министерствата на туризма и на транспорта, информационните технологии и съобщенията.

През последните години пазарът все повече наложи пътуването в малки групи и бутикови туристически продукти, като тази тенденцията се наложи още повече в обстановката на световната пандемия с коронавирус.  Като отчита тенденцията, както и желанието на бизнеса за легитимиране на този вид транспорт, Министерството на туризма смята, че е назрял моментът за законодателни промени, тъй като пътуването в малки групи и на индивидуални туристи с автобуси е напълно нерелевантно и неприложимо. Освен всичко останало, е и напълно неекологично и оставя голям въглероден отпечатък, което също е фактор, на който съвременният турист обръща внимание при избора на дестинация.

В търсене на работещи решения, сред обсъжданите идеи са въвеждането на задължителна застраховка на пътниците, гаранции чрез наличието на набор от задължителни документи, че шофьорът извършва именно превоз на организирана туристическа група, въвеждането на допълнителен изпит по подобие на тези за таксиметрови водачи, наличие на договор с туроператор и др.

В България има около 50 хиляди автомобили тип 8+1, от които 20 хиляди са притежание на юридически лица.