гтп

ГТП – с нова цена и за повече време

 

Увеличава се времетраенето на техническите прегледи на автомобилите заради новите екостикери. От Съюза на българските автомобилисти предупредиха, че се вдига и цената на самия преглед с около 10 лева. От 12 юли започна групирането на леките и лекотоварните автомобили в пет категории, на база отделяните от тях вредни емисии. В коя категория ще попадне превозното средство ще зависи от показателите при преминаване на годишния технически преглед (ГТП). В първа категория ще са най-замърсяващите автомобили, а в пета – най-чистите (хибриди и електромобили).

Екокатегориите ще се определят на база реалното замърсяване, като за бензиновите модели се взема предвид отделяното количество въглероден окис, а за дизелите димността. В момента всички автомобили попадат в определена екологична категория (от Евро 1, до Евро 6), но тя няма да има отношение към стикерите. Обяснението е, че в хода на експлоатацията на превозното средство отделяните от него вредни емисии се променят в зависимост от техническото му състояние. Типичен случай е демонтирането на катализатора например, което се случва често, тъй като подмяната му е много скъпа.

Новите стикери съдържат чип и възможност да се разчитат от разстояние. Точно това налага и тяхното поскъпване с до 10 лева. От тях се финансира и снабдяването на пунктовете за ГТП с устройства за въвеждане на данните и за разчитане на информацията от стикерите.

Екостикерите, които ще разделят превозните средства на екологични групи, ще се слагат само на леките и лекотоварните автомобили с обща маса до 3.5 тона. За камионите и автобусите няма да има ограничение на база замърсяване. Логиката е, че те рядко влизат в централните градски части, а нововъведението цели изчистване на въздуха именно там. Мярката цели да даде възможност за ограничаване на придвижването в определени зони на градовете на най-замърсяващите автомобили. С промени в Закона за чистотата на атмосферния въздух кметовете получиха правото да въвеждат такива ограничения. В техните правомощия е да определят обхвата на зоните, как ще се извършва контролът и какви ще са санкциите. Очакванията са достъпът на колите от най-ниските категории да бъде забранен в централните градски части.

Според комисар Бойко Рановски, изпълнителен директор на „Автомобилна администрация”, новото при годишния технически преглед е заснемане на километража и номера на автомобила. "После се мерят емисиите, които отделя автомобила, а тези данни се записват в чип, който се намира в стикера. На следващата година първо се мери какво пише в чипа, обясни Рановски.

Рановски уточни, че ако годишният технически преглед е направен преди 12 юли, не е необходимо пак да вкарва автомобила в пункта преди следващата редовна дата. Според него от стикера ще има нужда евентуално чак от догодина. Тогава, от 1 януари 2022 г. кметовете на общините вече ще могат да определят зони за ниски емисии и да забраняват на автомобили, които отделят повече емисии т.е. са по-замърсяващи, да влизат там. Очаква се около 3 милиона автомобили да попадат в зоната на най-замърсяващите.