Георги Ушев

Георги Ушев се отчита: От 2000 подсъдими близо 1700 са осъдени

За десет години съществуване миналите през Апелативния специализиран наказателен съд лица, обвинени за организирана престъпна група, са над 2000. От тях близо 1700 са осъдени, а почти 400 са оправдани. Данните изнесе председателят на Апелативния специализиран наказателен съд Георги Ушев в интервю за NOVA. Депутати искат закриване на спецправораздаването. Според тях то е неефективно, използва се като „бухалка” за разчистване на политически и бизнес сметки.

„Двете решения на Конституционния съд са, че в специализираните институции няма нищо извънредно. Както от гледна точка на законите, по които правораздаваме – те са същите, по които работят общите съдилища, така и относно кадровия подбор, който се осъществява по идентичен начин. Но по-важното е, че за десетте години от нашето съществуване, няма нито един съдебен акт, който да е постановен по други мотиви освен чисто юридически и няма нито един съдебен акт, който да е отменен от върховната инстанция на основание, че не сме спазили принципите за обективност и безпристрастност”, заяви Георги Ушев, председател на Апелативния специализиран наказателен съд.

„Статистиката е, че около 20% от лицата, които са подсъдими, са оправдани. За какво извънредно правосъдие говорим? По-голямата част от актовете ни преминават успешно инстанционния контрол през ВКС, което говори достатъчно ясно за нашата ефективност”, коментира още Ушев.

„В публичното пространство се говореше за професионалните качества на магистратите, които работят при нас. Всички тези хора са минали законоустановени конкурсни процедури пред ВСС, за да бъдат назначени като съдии в Специализиран наказателен съд. Нещо повече –тук има допълнително изискване за стаж, за разглеждане само на наказателни дела. Освен това съдиите от Апелативния наказателен съд, са избрани от комисия от Върховния наказателен съд. Като повечето от тях имат над 20 години съдийски стаж”, обясни Георги Ушев.

Според него идеите за закриване на спецсъдилищата  се появили, след като някои лица станали подсъдими. „Тези въпроси започнаха да се поставят след прехвърляне на подсъдността за така наречената корупция по високите етажи на властта на Специализирания наказателен съд. И след постъпилите при нас дела с подсъдими лица – твърде заможни, така да кажем. Тогава всъщност се появиха такива идеи за закриването ни. В контекста на обсъжданата съдебна реформа, която се подготвя, и този законопроект за промени в Закона за съдебната власт мога да кажа, че той предвижда единствено механичното закриване на специализираните съдилища, на специализираните институции като цяло, без обаче да предвижда заместващ механизъм за борба с корупцията по високите етажи на властта, за разглеждане на делата за организирана престъпност, каквито именно бяха препоръките на Европейската комисия през 2009 и 2010 година”, коментира Ушев.