корупция

Държавният департамент отсече: Корупция, неефективни съдебна система и регулатори чакат чуждите инвеститори в България

Чуждестранните инвеститори продължават да бъдат загрижени за върховенството на закона в България, като причините са свързани с подкупни държавни служители, неефективни регулатори и съдебна система, която не може да отговори на очакванията за обективни решения на различните казуси. Това става ясно от доклада на Държавния департамент за инвестиционния климат.

Нашата страна е посочена като „лоу кост“ дестинация с ниски заплати и ниски данъци, но „освен това България има най-ниската производителност на труда в ЕС и в средносрочен план продуктивността е в допълнителен риск заради бързо намаляващото население“.

„Заедно с ендемичната корупция, инвеститорите посочват и други проблеми, сред които трудно получаване на разрешителни, непредсказуемост заради чести регулаторни и законови промени, спорадични опити на държавата за нарушаване на дългосрочни договори и неефективна съдебна система“.

В текста се отбелязва, че „често е необходима намеса на най-високо политическо ниво“. В същото време не се пропуска фактът, че все още няма осъден високопоставен политик за корупционни престъпления, а разследванията често изглеждат „избирателни или политически мотивирани“, като най-често резултатът е оправдателна присъда.

Според анализа на Държавния департамент през 2021 г. се очаква растеж на икономиката от до 4,1% след спада, причинен от коронавируса. Двигател на възстановяването ще са по-високите заплати, финансирането от ЕС и увеличеният износ. IT секторът и изнесените бизнес процеси се посочват като едни от областите със сериозно развитие, включително с участието на американски компании.