темида

Мъж, присвоил чуждо наследство, е предаден на съд

Софийска градска прокуратура внесе в съда обвинителен акт за това, че чрез използване на неистински частен документ, мъж се е разпоредил с предмета на престъплението – изтеглил на каса в брой парична сума, като документалната измама е в особено големи размери и представлява особено тежък случай, с оглед размера на причинената вреда – престъпления по НК.

Приживе, починалият Д.В. притежавал собственост върху недвижими имоти в София и парична сума от 195 000 лв. Обвиняемият А. П., на 49 години, не познавал Д.В. и не го бил виждал. През 2015 г. А. П. представил пред нотариус неистинско саморъчно завещание, привидно издадено в негова полза от името на починалия. Направил искане за обявяване на завещанието, в резултат на което нотариусът издал по отношение на обвиняемия нотариално удостоверен препис.

След обявяване на завещанието, в качеството на мним наследник, А. П. се снабдил с препис-извлечение от акта за смърт на Д. В.

На 21 деекември 2015 г. обвиняемият се явил в банка, където представил нотариално удостоверения препис на неистинското завещание, заедно с препис-извлечение от акта за смърт, представил се като наследник по завещание и направил искане за получаване на паричната сума от 195 000 лв. Служител от банката извършил проверка в Столична община относно истинността на акта за смърт, който бил истински, а по отношение на починалия било посочено, че са налице 3-ма наследници, без конкретизиране на имената им, направил и устно запитване до нотариуса, който потвърдил обявеното завещание.

В началото на 2016 г. А. П. получил процесната парична сума на каса в брой. Обвиняемият подписал декларация по реда на Закона за мерките срещу изпирането на пари (ЗМИП) относно техния произход, като посочил, че ги е придобил чрез наследяване.

Обвинението е доказано от свидетелски показания, удостоверения за наследници, банкови документи, експертизи, веществени доказателства и др.

А. П. е с чисто съдебно минало. Срещу обвиняемия е взета мярка за неотклонение „задържане под стража“.