сигнал ПРБ

Двама министри сезираха ПРБ за нарушения при харчовете на АПИ

Министрите на финансите Асен Василев и на регионалното развитие и благоустройството Виолета Комитова са изпратили сигнал до главния прокурор заради нарушения при при разходване на бюджетни средства от Агенция „Пътна инфраструктура“. Това информираха от двете ведомства.

Нарушенията са били открити в хода на изготвянето на анализ за харченето на пари от държавния бюджет от Министерството на финансите въз основа на документи и справки, предоставени от АПИ. Към сигнала са приложени доклади към УС на АПИ от директора на дирекция „Поддържане на пътната инфраструктура“ в Агенцията, които съдържат допълнителни и извънредни задания за ремонти. Чрез тях той иска „необходимите средства да бъдат осигурени чрез целево финансиране“, тъй като към момента дирекцията не разполагала с необходимия финансов ресурс.Според министрите, решенията на УС на АПИ да възлага изпълнението на дейности при липса на финансови средства за изплащане на извършената работа, са приети в отклонение на правилата, тъй като те няма правомощия да инструктира Министерския съвет какви постановления да приема.

Решенията са в отклонение на разпоредби на Закона за публичните финанси, указанията към него и Закона за финансово управление и контрол в публичния сектор.

В сигнала се посочват и случаи на значително надхвърляне на прогнозната стойност на договори, сключени с обществени поръчки. Според справка, предоставена от АПИ, са възложени допълнителни и извънредни задания многократно над стойността на сключените договори. В 40 договора общото надвишаване е 2,9 млрд. лв. над стойността на договорите. Според справка на АПИ, при одобрен бюджет на Агенцията за текущ ремонт и поддръжка за 2021 г. в размер на 382 млн. лв., Агенцията е възложила дейности на стойност близо 2,9 млрд. лв., като от тях 1,45 млрд. лв. са поети ангажименти през 2021 г. и 1,4 млрд. лв. – за 2022 и следващи години.

Посочват се също примери за многократно надвишаване на предоставените от изпълнителите гаранции за изпълнение на договорите, без необходимите допълнителни споразумения.

Общо сигналът съдържа 61 папки с допълнителни и извънредни задания, 2 папки с договори за възлагане на текущ ремонт и поддръжка и 6 папки с приложения, включително опис и справки в табличен формат.