видин прб

Прокурори и ученици от Видин дискутират правосъдни теми в образователна програма

За поредна година магистратите от окръжната и районната прокуратури във Видин взеха участие в Образователната програма „Съдебната власт – информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури“. Организацията на събития, в рамките на инициативата на Висшия съдебен, беше приета с желание и интерес от прокурорите. Основната й цел е обогатяване познанията на учениците за устройството, статута и функциите на прокуратурата, като орган на съдебната власт, изграждане на правна култура у децата от най-ранна възраст и израстването им като отговорни и активни граждани.

Важен аспект в програмата заема темата за правата, закрилата и грижата към подрастващите.

Ученици от Гимназия с преподаване на чужди езици „Йордан Радичков“ бяха посрещнати в сградата на районната и окръжната прокуратури в града. Магистратите на свой ред посетиха две училища – Профилирана природо-математическа гимназия „Екзарх Антим I“ във Видин и средно училище „Васил Левски“ в град Кула.

На децата бяха изнесени лекции за разделението на властите по Конституцията на Република България, функциите и структурата на съдебната власт, видовете съдебни услуги и за достъпа до правосъдие. Представени бяха професиите „съдия“, „прокурор“, „следовател“. Магистратите отделиха специално внимание на учениците върху темата за детското правосъдие, за непълнолетните лица в качеството им на свидетели, пострадали или извършители на престъпление. Дискутираха се въпросите как децата да се предпазят и да не станат жертви на престъпление, за превенция срещу употребата на наркотични вещества и за компютърните престъпленията, за хулиганските прояви и домашното насилие над малолетни и непълнолетни.

След лекциите прокурорите организираха за учениците викторина и симулативен процес. Отличилите се със знанията си получиха предметни награди, а за всички деца бяха подготвени поименни удостоверения за участие в образователната програма и раздадени предоставените от ВСС информационни материали.