Агенция по вписванията

ЕК дава България на съд заради Търговския регистър

Европейската комисия дава България на Съда на Европейския съюз защото, че не е свързала търговския си регистър със системата на ЕС за такива регистри, съобщи БНР. Крайният срок за България да направи това е бил юни 2017 г. От Комисията подчертават, че така се затруднява получаването на съответната информация за българските дружества, за гражданите, компаниите и специалистите от ЕС.

Освен това търговските регистри не могат да си сътрудничат при трансгранични сливания, в които участват български дружества или при процедури, свързани с трансгранични клонове на български дружества.