Висш съдебен съвет

Прекратиха дисциплинарка срещу съдия

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет прекрати производството по дисциплинарно дело, образувано по предложение на Инспектората към ВСС, за налагане на дисциплинарно наказание на Николай Василев – съдия в Софийски районен съд, поради изтичане на 6-месечния срок по чл. 310, ал. 1 от Закона за съдебната власт, считано от откриване на твърдяното нарушение.