Валери Симеонов

ВАС отказа да реши „дискриминационното“ дело на Валери Симеонов

Върховният административен съд /ВАС/ върна за ново разглеждане на Комисията за защита от дискриминация /КЗД/ преписката, образувана срещу бившия вицепремиер Валери Симеонов заради негово изказване през 2018 г. по повод на протестиращите тогава родители на деца с увреждания. В жалбата е посочено, че Симеонов е казал пред медия: "Този закон беше започнат като опит да се угоди на една група кресливи жени, които спекулираха с децата си, манипулираха обществото, изкарвайки на пек и на дъжд тези уж болни хора без грам майчинско чувство, грижа за тях".

Според КЗД обаче Симеонов не е осъществил дискриминация под формата на "тормоз" по дискриминационния признак "увреждане" по отношение на жалбоподателите. От ВАС отбелязват, че мотивите на КЗД "практически се състоят от две изречения" с характер на окончателен извод, и в които е посочено, че: "Валери Симеонов е направил общо изказване, а не конкретно спрямо някого или спрямо и тримата жалбоподатели. В случая не може да се приеме, че ответната страна е осъществил дискриминация под формата на тормоз спрямо жалбоподателите, а категорично става въпрос за изразяване на мнение по дадена тема".

Върховните съдии заявяват, че от прочита на целия оспорен акт на КЗД и съдържащите се данни в преписката, не може да се установи защо е формиран този извод. Като съдът отбелязва, че КЗД не е изяснила твърденията в жалбата и поведението на Симеонов.

Също така съдиите посочват, че неизлагането на конкретни мотиви е нарушение на законовото изискване за форма на административния акт, което лишава жалбоподателите от възможността за организиране на адекватна правна защита, препятства осъществяването на контрол за законосъобразност на акта от страна на съда и е самостоятелно основание за неговата отмяна.