еврокомисия европейска комисия ек брюксел

Брюксел създава нов орган за борба с изпирането на пари

Европейският съюз има проблем с мръсните пари – и най-накрая го признава. Брюксел планира да лиши Европейския банков орган от всички негови задължения за борба с изпирането на пари и да ги предаде на нов надзорен орган, според предложенията, с които разполагат в редакцията на изданието POLITICO.

Плановете, които трябва да бъдат публикувани от Европейската комисия на 20 юли и потвърждаващи подробности, съобщени за пръв път през януари, са предназначени да поправят голяма част от щетите върху репутацията, които Блокът понесе през последните години, след като поредица от скандали разкриха сляпо петно в надзора на банковото дело в Общността.

На фона на опасенията относно независимостта на борда на Европейския банков орган (ЕБО), след като базираната в Париж агенция не успя да привлече националните регулатори към отговорност за „спане“ на работното място, Комисията планира да създаде специалното звено на агенцията и да прехвърли правомощията на нов орган за борба с изпирането на пари, става ясно от проекта.

Органът ще има преки надзорни правомощия над финансови компании в целия Блок, с право да налага глоби на обща стойност милиони евро. Той ще избира фирми в зависимост от това доколко са изложени на риск от използването на незаконни средства чрез трансграничен бизнес и рискова клиентела.

Съветът на новата агенция ще бъде независим от страните от ЕС – за разлика от ЕБО. Привържениците твърдят, че предложенията ще бъдат голяма стъпка напред в изчистването на финансовата индустрия. Около 1% от европейското богатство участва в „съмнителна дейност“, което се равнява на около 160 милиарда евро. „В подхода на ЕС към прането на пари, с централна роля за ЕБО, очевидно липсват зъби, както демонстрират скандалите с Danske Bank и ING през последните години“, каза финландският евродепутат Ееро Хайналуома. „Една единствена агенция за борба с ясни правомощия и ресурси би могла да бъде важна стъпка напред“.

Предложенията включват единен правилник, който новият надзорник ще наложи, за да уеднаквят правилата за проверка на клиенти, лимити за пари и изисквания за докладване в целия блок. Има и инициатива за подобряване на координацията между звената за финансово разузнаване, националните центрове, които анализират доклади на банки и други компании за противодействие на подозрителни дейности. Въпреки това, планът, който все още трябва да бъде съгласуван в преговори между Европейския парламент и Съвета на ЕС, ще предвижда агенцията да започне пряк
надзор от 2026 г.

Отбелязвайки, че създаването на нова агенция ще отнеме поне две години, Карел Лану, изпълнителният директор на Центъра за европейски политически изследвания, заяви, че би било по-ефективно да се създаде независим екип в рамките на ЕБО, отколкото изцяло нов орган. Фактът, че „държавите-членки също ще трябва да решат къде да го поставят“, отваря вратата за политически борби за местоположението на „новия пазач“, докато перачите на пари продължават да вършат бизнеса си, алармира Лану.