овце

Откриха и виртуални животни

Редица мерки в защита на коректните и съвестните животновъди предприема Министерството на земеделието, храните и горите. Те са разработени след извършени проверки в над 70 животновъдни обекта, отглеждащи овце и кози в шест области на територията на страната, сред които Шумен и Търговище. По този начин финансирането по различните схеми и мерки ще бъде насочено и ще подпомага реалните фермери. Проверяващите са открили „виртуални“ животни и значителни несъответствия между броя на животните, вписани в Информационната система на Българската агенция по храните и животните на място във фермите.

Между избраните на случаен принцип животновъдни обекти бяха установени и такива, в които вече не се отглеждат животни, като тази информация все още не е отразена в системата. Броят на техническите грешки е изключително нисък, показват още данните. В краткосрочен план БАБХ ще направи актуализация на данните за активни животновъдни обекти в системата си чрез административни проверки.

Информацията за животните ще се актуализира, а обектите без животни ще се „деактивират“ служебно.