румяна ченалова

Румяна Ченалова: Гешев и Цацаров чрез бездействието си осъществяват състава на престъплението по чл.288 НК

Според анализа на икономическия екип на партия "Възраждане" за корупционните практики и загубите от тях за бюджета въз основа на раздробена публична информация, потенциалните корупционни загуби се оценяват между три и шест милиарда лева. В бюджета ежегодно се залагат около 2,5 млрд. лева за капиталови разходи, които са една от възможностите за корупция в сериозни размери. Изпълнителната власт заедно с общините, които се дофинансират от централния бюджет /4 млрд. лв на година/, приближават общ бюджет от 10 млрд. лева на година.

Бюджетът на здравната каса, осигурителните фондове и социалните дейности надвишават 10 млрд. лева. Ако съберем бюджета на изброените звена, то можем да направим обосновано предположение, че корупционни практики се упражняват върху поне 25-30 млрд. лева, посочват в информацията от политическата сила.

Според екс съдия Румяна Ченалова, новият парламент трябва да намали мандата на Висшия съдебен съвет на четири години, с което той да бъде прекратен и да бъде избран нов главен прокурор. "Сотир Цацаров или не е чел закона, или умишлено заблуждава обществото. И той и Гешев са извършили и продължават да осъществяват чрез бездействието си състава на престъплението по чл.288 НК, за което съм подала сигнал до министъра на вътрешните работи Бойко Рашков. Подготвила съм и втори сигнал срещу Цацаров за тежки корупционни практики, за което има свидетели и веществени доказателства", казва още Ченалова.

И още нещо:

Чл. 288. (Изм. – ДВ, бр. 50 от 1995 г., изм. – ДВ, бр. 75 от 2006 г., в сила от 13.10.2006 г.) Орган на властта, който пропусне да изпълни своевременно длъжностите, които му налага службата относно наказателно преследване, или по друг начин осуети такова преследване с цел да избави другиго от наказание, което му се следва по закон, се наказва с лишаване от свобода от една до шест години и с лишаване от правото по чл. 37, ал. 1, точка 6.