МВР съвет европа

МВР увери: Създадена е организация за нормално протичане на изборите

В МВР се проведе среща с ръководителя на мисията на ОССЕ в България Тана де Зулуета, правния и политическия анализатори Ирини Скузу и Габриела Скулова. Във формата участваха заместник-министърът на вътрешните работи Емил Ганчев, и.д. главният секретар на МВР главен комисар Стоян Темелакиев, директорите на ГДНП и ГДЖСОБТ главни комисари Станимир Станев и Тодор Гребенаров, Наска Алипиева – директор на ДКИАД, старши комисар Веселин Младенов – началник на отдел „Охранителна полиция“ в ГДНП.

Заместник-министър Ганчев изрази благодарност за ползотворното сътрудничество и запозна представителите на мисията за наблюдение на избори със създадената в МВР организация за обезпечаване на обществения ред и сигурността на гражданите, при спазване на принципите на прозрачност и демократичност в целия изборен процес. Той се спря детайлно върху подготовката, стартирала още през месец май: сформирани оперативни щабове в министерството – с ръководител главен комисар Темелакиев, и в структурите на МВР; конкретните ангажименти, ясно разпределение на задачите, отговорни структури и срокове, заложени в конкретен план.

Заместник вътрешният министър отбеляза, че МВР работи в добра координация и с Централната избирателна комисия, във връзка с охраната на избирателните секции, местата за съхранение на машините за гласуване, охраната на процеса по предаване на отпечатаните хартиени бюлетини и съхранението им по график.

Създадена е добра организация по отношение на гражданите с невалидни документи, за да се гарантира тяхното право на глас. Служителите участват и в осигуряването на гласуването на хора, които са в невъзможност да отидат до изборните секции и ще упражнят правото си на глас в подвижни секции.

Ганчев информира представителите на ОССЕ за откритата в МВР линия, работеща в непрекъснат режим, на която гражданите могат да съобщават за забелязани от тях нарушения или евентуални престъпления, съотносими към отговорностите на МВР в изборния процес. Сформирани са мобилни групи от разследващи полицаи и оперативни служители с цел бързо отработване на подадените сигнали, уточни той. В този смисъл отбеляза също, че от 1 до 11 юли включително на територията на цялата страна се провежда специализирана полицейска операция с цел предотвратяване на подготвяни нарушения на изборното законодателство и на престъпления против политическите права на гражданите.

Гостите получиха уверение, че е създадена необходимата организация за нормално протичане на изборите при спазване на основните принципи, произтичащи от Конституцията на Република България и изборното законодателство.

От своя страна Тана де Зулуета благодари за съдействието, което полицията оказва на мисията. Тя уточни, че наблюдателите на ОССЕ в страната са провели редица срещи с представители на МВР и отбеляза изключителната откритост от тяхна страна и дадената възможно най-ясна картина за съответния регион.