Откриване на Балканското изложение на развлекателната и игрална индустрия (BEGE Expo) и Източноевропейската конференция на игралната индустрия (EEGS). рулетка хазарт

Държавният бюджет ощетен с над половин милиард лева от хазарт, сочи АДФИ

Държавният бюджет е ощетен с 556 877 283 лв. от фирми, занимаващи се с хазарт. Това е установила втората проверка на Агенцията за държавна финансова инспекция (АДФИ) в бившата Държавна комисия по хазарта (ДХК), предава NOVA.

В доклада се установява, че за проверения период 1 януари 2014 – 31 декември 2019 г. е налице заплащане на по-малък от дължимия размер на таксата по чл. 30, ал. 3 от Закона за хазарта от организаторите на хазартни игри в следствие на решенията на ДХК, с които са утвърдени правилата им.

Направените констатации потвърждават наличието на нарушения при прилагането на Закона за хазарта, изразяващо се в това, че за поддържане на лиценз за организиране за на едни и същи хазартни игри се заплащат формирани по различен начин държавни такси. Това потвърждава и направените заключения в предходния доклад на АДФИ от януари 2020 г. за липсата на контрол от страна на Държавната комисия по хазарта, която не е приела общи правила и методология, в които да се регламентират начините на облагане на хазартните игри по разновидности.

Втората проверка на Държавната комисия по хазарта, която понастоящем е закрита и с правоприемник Националната агенция за приходите, е свързана със законосъобразността на получените приходи от дължими държавни такси по чл. 30, ал. 3 от Закона за хазарта от страна на хазартните оператори – „Ню Геймс“ АД, „Национална лотария“ АД, „Еврофутбол“ ООД и „Евробет“ ООД.

Докладът е предоставен на прокуратурата и става публичен с разрешение по чл. 198 от Наказателно-процесуалния кодекс.