неграмотност БТВ

Зрители се подиграват във Фейсбук на неграмотността на bTv

Petar Ivanov във Фейсбук:

НЕГРАМОТНОСТ! БТВ утрепа рибата

Вижте!

В текста на телевизията, две изреченийца, има 5 грешки:

1.) В първото изречение, то е съобщително (или разказно) липсва препинателният знак точка;

2.) Не е “две”, а е “два”;

3.) Няма дума “курвети” (има “курветини”, но тя е извън контекста), думата за кораб е “корвет”(виж долу руската Уикипедия);

4.) В множествено число думата “корвет” след числително бройно е “корвета”, трябва да се пише “два корвета”;

5.) Във второто безглаголно съобщително изречение също липсва накрая препинателен знак точка.

Каква простотия!

Грешките в изписаната на екрана дума “курвети” са две:

• Не е “у”, а е “о”;

• Не е “и”, а е “а”.

В една дума (от 7 букви) две грешки! Ужас!

Всъщност всичко това е напълно нормално за проста неграмотна слугинска телевизия!

Няма да се позовавам и да цитирам Зигмунд Фройд какво показват избълбукващите от подсъзнанието грешки в изписването (Verschreiben), тъй като подозирам, че се касае просто за трогателна селска неграмотност на персонала и ръководството.

Някой нещо?