Административен съд Русе

Спорът за кметското място на община Ветово отново влиза в съдебна зала

В Административен съд – Русе е образувано дело № 347/ 2021 г. по жалба на Мехмед Хасан Мехмед срещу решение на ОИК – Ветово, с което са прекратени предсрочно пълномощията му на кмет на Община Ветово.

Казусът бе предмет на съдебен спор в АдмС – Русе, но след обжалване на съдебния акт и отмяната му от касационната инстанция, производството бе върнато за ново разглеждане от друг състав на съда със задължителни указания по приложението на процесуалния закон, съобразени с постановеното от Конституционния съд решение по дело № 5/2020 година.

Предстои производството да се гледа в открито съдебно заседание на 10 август 2021 г.