Добрич съд

Фермер, не заплатил големи налози, отива на съд в Добрич

На съд, с обвинителен акт на Окръжна прокуратура – Добрич, е предаден частен земеделски производител, който в периода 1 август – 31 август 2014 г., е избегнал плащането на данъчни задължения в особено големи размери – 16 740 лева. Престъплението по чл. 255 от НК било установено след ревизия на дейността на М. Г. за август 2014 година. Извършеният анализ на сделки на обща стойност 83 700 лева между 32-годишния мъж и две фирми – преки доставчици, е показал ясно, че доставките помежду им били фиктивни и не били реализирани изобщо.

Установено е било също, че М.Г. се възползвал от фактури с невярно съдържание при воденето на счетоводството си и е потвърдил неистински данни от тях в справка – декларация по ЗДДС. Без да е имал право на данъчен кредит, земеделският производител неправомерно усвоил сумата от 16 740 лева.

Предстои делото срещу 32-годишния обвиняем да бъде насрочено за разглеждане в Добричкия окръжен съд.