Симеон Дянков

Единното платежно – в Конституционния съд

Единното платежно нареждане, гордостта на финансовия министър Симеон Дянков, е дадено на Конституционния съд. Малко преди пророкувания край на света на 21 декември беше обявено, че по предложение на лидера на Демократи за силна България Иван Костов 49 народни представители са го атакували пред конституционните съдии.

Според депутатите с гласуваните през ноември текстове за изменение и допълнение на Закона за данъка върху добавената стойност, с които се коригира Данъчноосигурителният процесуален кодекс, се отнема правото на гражданите да изберат дали да погасяват данъци или осигурителни вноски. По този начин се препятства достъпът им до осигурителната и здравната система на страната. Ако това право им се отнеме и като са смесени данъчните и осигурителните вноски, Националната агенция за приходите може да прихване като плащане по данъчни задължения вноски, с които хората искат да гарантират здравното си обслужване.

Недопустимо е, смятат 49-те народни представители, смесването на данъчни задължения с осигурителни вноски. Осигурителната вноска е такава, срещу която институцията, където се внасят парите, дължи престация, вземане, услуга, пари, здравно обслужване, лечение. А данъчните задължения са безвъзмездни.