Към затвора

Разхлабват мониторинга за условията в затворите

Засиленият мониторинг върху България заради лошите условия в местата за лишаване от свобода и липсата на вътрешноправни средства за защита е разхлабен с финална резолюция на Комитета на министрите на Съвета на Европа. Актът е приет на последното му заседание във връзка с приключване на наблюдението на изпълнението на пилотното решение „Нешков и други срещу България“. Това съобщи правосъдният министър Мария Павлова по време на откриване на нов арест и пробационна служба в Петрич.

България е под засилен мониторинг от 2015 г., когато Европейският съд по правата на човека прие пилотното решение. Процедурата беше приложена след натрупване на повече от 20 осъдителни решения и около 40 висящи жалби, касаещи както лошите условия в затворите и следствените арести, така и недостига на законови средства срещу тях във вътрешното право.

В резолюцията си Комитетът на министрите отбелязва, че с предприетите от България мерки проблемът с пренаселеността в местата за лишаване от свобода е почти изцяло решен, материалните условия са значително подобрени, като е увеличен и размерът на присъжданите от националните съдилища обезщетения. В засилена процедура по наблюдение остават все пак проблемите с медицинската грижа и специалния режим на изтърпяване на наказанието „лишаване от свобода“. Някои въпроси ще продължат да се наблюдават по стандартната процедура във връзка с делото „Кехайов срещу България“.

Павлова откри модерен арест и пробационна служба в Петрич. Арестът е с капацитет за 30 задържани, които ще бъдат поставени в еднакви условия. Спалните помещения отговарят на изискванията за минимална жилищна площ от 4 кв. м, като във всяко има достъп до дневна светлина и чист въздух. Изградена е аспирационна система, която осигурява непрекъсната циркулация на въздуха в спалните и в общите помещения.

Всички килии разполагат със собствен санитарен възел и непрекъснат достъп до течаща топла и студена вода. Изградени и оборудвани са медицински кабинет и стая за среща с психолог, стая за свиждане и др. Съвременни условия на труд са осигурени и за надзирателите. Изграждането на сградата е струвало близо 1,5 млн. лева, осигурени Норвежкия финансов механизъм, без който държавата едва ли би ги отделила.