районен съд

Дияна Дамянова-Цанкова е новият председател на Районен съд-Кула

Ирена Данаилова

Съдия Дияна Дамянова-Цанкова е новият председател на Районен съд-Кула, съобщиха от съдебната институция. Тя сменя съдия Петър Живков, който бе на този пост два последователни мандата.

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет е подкрепила единодушно съдия Дамянова-Цанкова за председател на Районния съд в Кула. Тя има 19 години юридически стаж в органите на съдебната власт. Кариерата ѝ започва в Окръжна следствена служба-Видин, като младши следовател, по-късно следовател, а от 12 юни 2016 г. до настоящия момент е съдия в Районен съд в граничния град, уточняват от съда.

Сред основните приоритети в работата на новия председател са осигуряването на качествено, достъпно, срочно и справедливо правораздаване. Съдия Дамянова-Цанкова предвижда стриктно спазване на принципа на случайно разпределение на делата, балансиране на натовареността, осъществяване на контрол върху срочността при разглеждането на делата, редовно обсъждане на законови промени и постановени тълкувателни решения, продължаване на обученията на кметове на населени места за връчване на съдебни книжа и др.

Като председател на районния съд, съдия Дамянова-Цанкова ще насърчава повишаването на професионалната квалификация и мотивацията на магистрати и съдебни служители и ще запази и доразвие въведените добри практики, работата в екип и конструктивното общуване, включително с държавните и общински институции и други организации, взаимодействащи със съда. Важна цел за нея е повишаване на информираността на обществото за дейността на съда и участието в образователни програми и инициативи.